Autodoprava

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.

Doprava stavebního materiálu patří k velmi specifickým oblastem. Záleží totiž při výběru jejího typu na mnoha faktorech, především pak na konkrétním materiálu a jeho hmotnosti.

Díky různorodosti našeho vozového parku můžeme v rámci nákladní dopravy realizovat převoz všech druhů stavebního materiálu a stejně tak zajistit i přepravu zeminy a sypkých materiálů jako písek, štěrk nebo kámen. Objem kontejneru budeme volit dle vašeho konkrétního požadavku, jemuž se vždy v maximální možné míře přizpůsobíme.

Konkrétně se u nás můžete setkat se stroji následujících typů:

  • MAN  TGS 26.440  6×6 S3
  • Avia D90 a D120
  • Tatra 815
  • Scania R 400 LA6x2/4MNA

Kontejnerová doprava pak zahrnuje následující:

  • pronájem málo i velkoobjemových kontejnerových van od 3 do 12 m³
  • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutě
  • k dispozici máme celkem 40 ks různých druhů kontejnerů
  • nabízíme stejně tak kontejnery úzké na chodníky a do průchodů

Mimo nákladní dopravy a s ní související přepravou materiálů, případně odpadu se specializujeme též na výkopové a zemní práce, dále na obor bouracích a demoličních prací a prací jeřábnických. Z nákladní dopravy pak přirozeně vzešla ještě i činnost zahrnující prodej substrátů, jako je právě zemina či štěrk.

Mimo to jsme schopni pro vás zajistit i terénní práce spočívající v úpravě pozemku před započetím stavby, ať je to nemovitost nebo třeba výstavba komunikace. V případě, že se navíc jedná právě o výstavbu komunikace, můžeme po jejím dokončení také zajistit i její čištění, typicky v zimním období odklízením sněhových bariér.


O společnosti Táborský

Autodoprava byla tím, co před téměř třemi desítkami let stálo u zrodu firmy Táborský. Přes postupné rozšiřování nabídky jednotlivých činností zůstaly tyto služby až dodnes. Týká se to především dopravy nákladní. Nabízíme dovoz zemin, stavebního materiálu a sypkých materiálů obecně.

Zeminy a další substráty si u nás rovněž můžete přímo zakoupit. Dále jsme technologicky vybaveni na veškeré zemní a výkopové práce i ve zhoršených podmínkách, úpravy terénu, případně i vyklízení nemovitostí či pozemků. Nabízíme také práce bourací a demoliční a s tím související odvoz odpadů. Zajistíme přistavení kontejneru na vámi určené místo a následně též uložení nebo likvidaci odpadu, a to plně podle požadavků na ochranu životního prostředí i bezpečnost.

Součástí našeho technického parku je i jeřáb určený například pro skládání materiálů. Samozřejmostí jsou pak k ovládání techniky plně proškolení zaměstnanci disponující dlouholetou praxí ve svém oboru.