Služby

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.

catik 432 - Zemní práce

Od prvotních úprav terénu, přes výkopové práce při budování základů nebo inženýrských sítí, až po vlastní stavbu a práce dokončovací.

Tatra 815

Stavíte, plánujete vybudovat bazén nebo třeba zvelebovat zahradu? Pak pro vás máme nabídku výkopových a zemních prací.

Scanie - autodoprava

Díky různorodosti našeho vozového parku můžeme v rámci nákladní dopravy realizovat převoz všech druhů stavebního materiálu.

demolice

Jsme schopni realizovat demolice objektů v menším měřítku, ale i rozsáhlé demolice kupříkladu komerčních hal.

kontejnerová služba

 • pronájem malo i velkoobjemových kontejnerových van od 3 – 12m3
 • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutě
 • k dispozici 40ks různých druhů kontejnerů
 • k dispozici kontejnery úzké na chodníky a do průchodů

čištění komunikací

 • nakládka a odvoz sněhových návějí a bariér !!LEVNĚ!!

terénní úpravy

 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy pro bazény
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů
 • výkopové a zahrnovací práce
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • demolice objektů
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • zimní údržba komunikací
 • jiné zemní či výkopové práce
 • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
 • uložení zeminy

bourací a demoliční práce

 • demolice domů
 • odvoz a úklid demoličního odpadu

nákladní autodoprava

 • doprava stavebního materiálu
 • doprava zemin a sypkých materiálů

jeřábnické práce

 • jeřáby AD 20
 • přeprava nákladu transport

prodej substrátů

 • písky
 • štěrky
 • zemina
 • recykláty
 • mulčovací kůry
 • substráty