Demolice

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.

Hlavním oborem činnosti naší firmy Táborský jsou výkopové a zemní práce. Součástí této činnosti je však i činnost v oblasti demolic. A to všech typů konstrukcí, včetně těch složitých či jinak neobvyklých.

Co všechno obnáší demolice

Do této oblasti mohou spadat jednak demolice objektů v menším měřítku, případně pouze jejich částí. Jsme schopni realizovat, ale i rozsáhlé demolice kupříkladu komerčních hal. Rozhodnutí o konkrétním postupu bude vždy závislé na vyhodnocení individuálních podmínek v dané lokalitě. Současně se snažíme i o minimalizování zátěže pro okolí v podobě nadměrného hluku, prašnosti atd. S tím spojenou službou je odvoz stavební suti, zeminy a mnoha dalšího a následná likvidace odpadu. Případně lze zařídit pouhou demontáž objektu s tím, že použitý materiál je možné zužitkovat i dále.

Zvláště důležitá je v případě takové činnosti dostatečná zkušenost umožňující se vypořádat s nejrůznějšími technologickými postupy. Demolice totiž mohou být mimořádně rizikové. Vždy je tak nutné zachovávat zásady bezpečnosti. Před vlastním úkonem je navíc možné i dojednat pomoc s vyklízením.

K veškeré činnosti využíváme následující stroje:

  • Cat 432E2 rypadlo, nakladač
  • Locust 753 hladká + zubová lopata
  • paletizační vidle podkopové zařízen
  • Cat 303CR (4 t) minirypadlo
  • Cat 303CR (4 t) minirypadlo + kladivo
  • Cat 304CR (5 t) minirypadlo
  • Cat 304CR (5 t) minirypadlo + kladivo
  • JCB JS 145W kolové rypadlo lopaty 80,100,150 cm

Mimo zemních, výkopových a demoličních prací se zaměřujeme také na práce přípravné, terénní úpravy, výkopy pro budování inženýrských sítí, dále i vyklízecí práce. Provozujeme i vlastní nákladní dopravu a máme k dispozici technologie pro provádění prací jeřábnických. Za všech okolností v nás proto získáte spolehlivého partnera s mnohaletou zkušeností v oboru.


O společnosti Táborský

Firma Táborský se specializuje na zemní a výkopové práce, a to především strojní. Mezi další činnosti patří práce přípravné, které rovněž zahrnují i úpravy terénu, dále práce dokončovací demolice a práce bourací, s nimiž souvisí stejně tak i odvoz odpadů. Charakter demolice se pak odvíjí od její náročnosti – též je možné provádět demolice ruční nebo strojní. V neposlední řadě se zaměřujeme i na práce jeřábnické a nákladní autodopravu. Doplňkově se společnost také věnuje prodeji substrátů.

Nákup a prodej materiálu byla ostatně jedna z prvních činností, kterou si nově vzniklá společnost, založená jako nákladní doprava, v 90. letech na svá bedra přibrala. Postupným rozšiřováním pak přišly na řadu i další poskytované služby.

Co se však nezměnilo žádným způsobem, je přístup ke každému zákazníkovi založený na maximální preciznosti, spolehlivosti a zodpovědnosti. Klíčovým pilířem naší činnosti jsou moderní technologie i zkušení zaměstnanci.