Zemní práce

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.

Zemní a výkopové práce odvedené profesionální firmou vám významně usnadní stavbu například rodinného domu. Při výstavbě komerčních objektů (obchodní centra apod.) se pak ve větším měřítku stává jejich svěření do rukou profesionálů v podstatě nevyhnutelné.

Nabídka zemních a výkopových prací

Firma Táborský je schopna pokrýt jejich komplexní spektrum. Od prvotních úprav terénu, přes výkopové práce při budování základů nebo inženýrských sítí, až po vlastní stavbu a práce dokončovací. Neomezujeme se pouze na výstavbu nemovitostí, dokážeme také zajistit výstavbu komunikací, případně i jiných zpevněných ploch, jako jsou parkoviště. Rovněž jsme schopni realizovat rekonstrukce nebo rekultivace území a stavby charakteru vodohospodářského.

Vozový park firmy Táborský zahrnuje konkrétně tyto následující stroje:

  • Cat 432E2 rypadlo, nakladač
  • Locust 753 hladká + zubová lopata
  • paletizační vidle podkopové zařízen
  • Cat 303CR (4 t) minirypadlo
  • Cat 303CR (4 t) minirypadlo + kladivo
  • Cat 304CR (5 t) minirypadlo
  • Cat 304CR (5 t) minirypadlo + kladivo
  • Cat 308D  (8t) minirypadlo + kladivo
  • JCB JS 145W kolové rypadlo lopaty 80, 100, 150 cm

Naše firma zajišťuje zemní práce především v rámci regionu Prahy a jejího nejbližšího okolí. Našim krédem je pečlivost, zodpovědnost a vysoký standard kvality odváděných služeb.

Služby demolice a odvozu odpadů

Díky našemu technickému vybavení poskytujeme služby v oblasti demolice objektů, ať se jedná o kanceláře nebo rodinný dům. Pomůžeme vám stejně tak při vyklízení objektů. Zároveň zajistíme odvoz a posléze rychlou a ekologickou likvidaci vzniklých odpadů nezávisle na jeho druhu, ať hovoříme o odpadu směsném, komunálním, suti ze staveb či bioodpadu. Kontejner o potřebném objemu přistavíme na vámi určené místo. Jsme schopni zajistit i kontejnery pro velkoobjemový přesun zeminy.


Firma Táborský

se opírá o bezmála třicetiletou tradici. K nabízení služeb v oblasti zemních prací se dostala postupně tak, jak ji k této činnosti přivedl vlastní růst a požadavky samotných zákazníků, kteří se neváhali s důvěrou na naši společnost obrátit.

Dnes tak nabízíme především zemní a výkopové práce, a to primárně v Praze a blízkém okolí. Dále se zaobíráme pracemi dokončovacími, vyklízením nemovitostí a odvozem, případně i uložením odpadu a jeho ekologickou likvidací. Pro tyto veškeré činnosti máme materiální i technické zázemí, konkrétní řešení nalezneme dle přesně definovaných požadavků zákazníka.

Na stavbách jsme proto zároveň schopni realizovat též demolice, nejčastěji to v této kategorii bývají rodinné domy nebo například garáže. V rámci veškeré naší činnosti samozřejmě dodržujeme příslušná bezpečnostní opatření. Napomoci s efektivním vyklízením odpadů jsme schopni rovněž v případě rekonstrukcí. Do našeho působení spadají jak objekty komerční, tak i domy či byty.